Tốc độ lây nhiễm trên mobile trên thực tế thấp hơn so với dự kiến

Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy những mối đe dọa mã độc trên những thiết bị mobile không đáng lo ngại như thường thấy trong những bản cáo an ninh . Các nhà cung cấp dịch vụ mobile và các nhà sản xuất như Google và Apple đã cố gắng hết sức để bảo đảm khách hàng của mình được an toàn trước những mối đe dọa từ mã độc .

Trong một báo cáo về trình trạng an ninh từ các thiết bị mobile do Damballa , là nhà cung cấp giải pháp bảo vệ tự động , thực hiện đã theo dõi 49% lưu lượng mobile tạo Mỹ trong Q4/2014 .

Số lượng thiết bị được Damballa đánh giá hàng ngày từ 132 tới 160 triệu chiếc , dựa trên dữ liệu thu thập pNDS ( Passive DNS ) , trung bình tính toán được 151.858.362 thiết bị riêng biệt bao gồm iOS , Android , Windows Phone và BlackBerry .

Họ xem xét những máy mobile bị lây nhiễm mã độc đang hoạt động dựa trên việc nó kết nối tới những tên miễn độc hại có trong một danh sách có sẵn đã được công bố . Sau khi tính toán chỉ có 0.0064% thiết bị mobile , chiếm khoảng 9688 máy , là có kết nối tới những tên miền độc hại nằm trong danh sách trên .

Đầu tháng Tư . Google đã đưa ra bản báo cáo an ninh đầu tiên trên Android nói rằng mã độc hoặc những ứng dụng có tiềm năng gây độc hại không phải là vấn đề nghiêm trọng . Báo cáo này đưa ra con số trong năm 2014 chưa tới 1% thiết bị Android bị dính mã độc . Số lượng Android bị dính mã độc từ Google Play khoảng 0.15% .

Theo TVTH1088

Advertisements

Posted on April 24, 2015, in Tin học. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: