Apache James Server

James Server là ứng dụng thuần Java 100% được thiết kế là một giải pháp mail thương mại đầy đủ, di động và mạnh mẽ dựa trên các giao thức mở sẵn có hiện nay.

Apache James Server 3.0 và 2.3.2 được tích hợp máy chủ email với các tính năng tiên tiến đầy đủ chức năng.

Apache James Server 3.0 cung cấp một container mailet, ủy thác cho các tác tử xử  lý độc lập có tên là mailets. Lợi ích từ kiến trúc mô-đun, được xây dựng dựa trên Spring và đi theo hướng OSGi. Nó hỗ trợ các giao thức sau đây:

  • SMTP
  • LMTP
  • POP3
  • IMAP
  • Sàng lọc vào hộp thư cho thư nhận
  • Fetchmail từ tài khoản POP3 và IMAP.
  • NNTP .

Bạn cũng có thể thử  Apache James Hupa, giải pháp webmail  để cung cấp truy cập từ bất kỳ trình duyệt vào hộp thư IMAP (lưu trữ  tại James Server hay bất kỳ máy chủ IMAP khác)

Xem chi tiết tại : http://james.apache.org/

Advertisements

Posted on July 18, 2011, in Tin học. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: