Monthly Archives: December 2009

CNTT không giảm chi phí cho bệnh viện

Một nghiên cứu của trường Y khoa Harvard tại một số bệnh viện được trang bị các giải pháp CNTT tốt nhất của Mĩ cho thấy tin học hóa không giúp họ tiết kiệm chi phí hoặc tăng hiệu quả hành chính.

Nghiên cứu này đánh giá 4000 bệnh viện ở Mĩ trong khoảng thời gian 4 năm đã cho thấy chi phí cài đặt và vận hành hệ thống CNTT còn lớn hơn các khoản tiết kiệm mà nó mang lại. Và rất nhiều phần mềm trong bệnh viện được viết để dùng trong công việc hành chính, chứ không phải cho bác sĩ, y tá.

Nghiên cứu này được tiến hành khi mà chính phủ liên bang chuẩn bị khởi động một dự án 19 tỉ đô la để khuyến khích sử dụng các hệ thống bệnh án điện tử.

Vấn đề chủ yếu là “các hệ thống máy tính được xây dựng dành cho kiểm toán, quản lí chứ không phải để giúp đỡ bác sĩ, y tá và bệnh nhân”, tiến sĩ David Himmelstein, tác giả chính của công trình nghiên cứu, cho biết.

Himmelstein là phó giáo sư thuộc trường Y khoa Harvard. Ông cho rằng với tình trạng hiện nay, hệ thống CNTT có thể cải một ít thiện chất lượng của quá trình chăm sóc sức khỏe, chứ không giảm chi phí quản lí chung. “Bạn phải chi 25 triệu đô la để xây dựng hệ thống, rồi thuê từ vài chục người đến hàng nghìn người để vận hành. Bác sĩ nói chung thì sẽ mất nhiều thời gian hơn [để nhập liệu].”

Tuy nhiên Himmelstein cũng cho biết có một vài bệnh viện cũng đạt được các khoản tiết kiệm nhỏ. Các bệnh viện này dùng những phần mềm do các kĩ sư hệ thống máy tính tự viết sau nhiều tháng nghiên cứu.

Theo thongtincongnghe.com (ComputerWorld)

Advertisements